Çözümlerimiz

Hırsız Alarm Sistemleri

Alarm sistemi, ev veya işyerinin hırsızlık, tehdit, gasp, yangın, sağlık sorunu gibi durumlarda başkalarını (Alarm İzleme Merkezi, mal sahibi, komşular) haberdar edip yardım çağırmayı sağlayan elektronik güvenlik sistemidir. Alarm izleme merkezleri panelden kendilerine gelen mesajı tipine göre kullanıcıya, polise, itfaiyeye, ambulansa yönlendirir. AİM bunu yıllık abonelik ücreti karşılığı yapar, sistemi sürekli gözler, gerektiğinde bakım için yönlendirme de yapar. Güvenlik sistemi, kurulacak yerin konumuna, müşterinin isteklerine ve yaşam tarzına, ayrılan bütçeye uygun olarak seçilen elektronik parçaların birbirlerine entegre edilmesiyle oluşturulur. Sistem istenmeyen durumları algılar ve alarma geçer, alarm esnasında sirenle ve ışıkla çevreye, otomatik telefon arama ile kullanıcıya ve AİM ‘ne haber verir. Kapı ve pencerelerin açılmasının algılanması, ortamda hareket eden canlıların algılanması, cam kırılması ve darbelerin algılanması, gaz kaçaklarının, dumanın ve yüksek ısının algılanması, panik-tehdit-yangın butonları alarm sisteminin istenmeyen durumları tespit etmesine yarayan unsurlardır. Bunlardan gelen algılamaların, hangi bölgedekilerin ne zaman alarm olarak algılanacağına kullanıcının yaşam senaryosuna göre karar verilir ve muhtemel saldırı yollarını ve tehlikeleri göz önüne alan keşif sonuçlarına göre sistem oluşturulur. Kullanıcılar alarm kurma ve çözme işlemini, tuş takımından(keypad) şifre girerek, uzaktan telefonla bağlanarak, istenen zamanlarda otomatik olarak veya özel bir RF uzaktan kumanda ile gerçekleştirebilirler.

Alarm sistemi beş ana bölümden oluşur.
• Algılayıcılar-detektörler,
• Alarm paneli,
• Uyarıcılar,
• Sistem kontrol-kumanda araçları,
• Bunlar arasındaki bağlantı tesisatı.

Algılayıcılar; PIR hareket detektörü, mikrodalga hareket detektörü, IR bariyer hareket detektörü, manyetik kontak, butonlar, cam kırılma detektörü, darbe detektörü, gaz detektörü, duman detektörü, su basma detektörü vb. tiplerde olabilirler. Algıladıklarında bir kontağın konumunu değiştirirler.

Alarm panelleri; detektör bağlamak için kullanılan zone girişi sayısı, kullanıcı sayısı, bağlanabilecek keypad sayısı, yönetilen bölüm sayısı, bağlanabilen aksesuarlar gibi özelliklerle çeşitlenirler. Çeşitli sayıda girişleri ve çıkışları vardır. Elektrik kesintilerinde devreye giren yedek kaynakları vardır. Uyarıcılar; siren, flaşör, telefon arama ve GSM modülleri vb. sesli ve görsel uyarı elemanlarıdır. Çeşitli tetikleme şekilleri ile çalışabilirler, sabotaja karşı donanım ve yedek enerji kaynakları olabilir. Sistem kontrol-kumanda araçları; yazı ekranlı veya ışıklı tuş takımları(keypad), IR veya RF uzaktan kumandalar, telefon, bilgisayar vb. araçlardır. Bu sistem parçaları arasındaki bağlantı tesisatı kablolu veya kablosuz olabilir.

Kablosuz bağlantıda, panel veya kablosuz detektör alıcı santralı tarafından tanınabilecek detektör sayısı, haberleşmenin şifrelenme düzeyi, değişken kod, radyo girişimine meydan vermeme ve bunlara bağışık olma, detektörlerin tamper, pil durumu, sağlıklı çalışma raporu gibi bilgileri gönderebilme özelliği, panel veya santralın radyo karıştırması ile sağır edilmeyi sabotaj olarak bildirmesi, detektör RF bilgi paketlerinin birbiri ile çakışmaması temel kriterlerdir.

Bize Yazın

Hizmetimiz ile ilgili bize sormak istediğiniz herşey için iletişime geçebilirsiniz.